6538206c213274098888afd6e253e413

Bàn bóng bàn Giant Dragon BAM 005

13,800,000₫

Bàn bóng bàn Giant Dragon BAM 005 ( chân dày có bánh xe)

Giá: 13.800.000, phụ kiện theo bàn gồm:2 vợt, 3 bóng, 1 bộ lưới

Product Description

6538206c213274098888afd6e253e413

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bàn bóng bàn Giant Dragon BAM 005”