48ab1c458cc03ccf1cdf73f657d3e7d6

Bàn bóng bàn Giant Dragon BAM 004

9,300,000₫

Bàn bóng bàn Giant Dragon BAM 004 ( chân vừa có bánh xe)

Giá: 9.300.000, phụ kiện theo bàn gồm:2 vợt, 3 bóng, 1 bộ lưới

Product Description

48ab1c458cc03ccf1cdf73f657d3e7d6

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bàn bóng bàn Giant Dragon BAM 004”